Centrum Medyczne KINEMEDICA

SZANOWNI PAŃSWO,


   KINEMEDICA, to firma zajmująca się marketingowym oraz finansowym wsparciem podmiotów medycznych na terenie całego kraju.

   Pozyskujemy dla naszych Klientów zarówno nowych pacjentów, jak i lekarzy wszelkich specjalizacji. Dofinansowujemy placówki medyczne z wybranych rynków lokalnych oraz udzielamy im wsparcia merytorycznego z zakresu marketingu medycznego.

   Zapewniamy placówkom medycznym profesjonalną analizę biznesową w pełnym spektrum ich działalności. Nasi analitycy zbadają proces obsługi pacjenta, określą potrzeby szkoleniowe kadry medycznej, stanowisk rejestracji oraz przygotują analizę konkurencji na podstawie świadczonych usług medycznych.

   Szybko i sprawnie określimy potrzeby biznesowe oraz wskażemy rozwiązania z zakresu udoskonaleń procesu obsługi pacjentów, ewentualnych zmian organizacyjnych, planowania strategicznego, czy rozwoju polityki biznesowej na Państwa lokalnym rynku.

   Specjalizujemy się w nowoczesnym marketingu medycznym oraz zajmujemy się dofinansowywaniem przychodni podstawowej opieki medycznej (POZ). Po zapoznaniu się z wynikami analizy danej placówki, wspólnie z naszymi Klientami podejmujemy decyzję o formie i skali pomocy. Mamy możliwość dofinansowania Państwa biznesu poprzez odpłatne przejęcie części udziałów, pomoc w doborze korzystnego finansowania bankowego, czy finansowania z sektora prywatnych funduszy.

   Korzystając z naszych usług, zyskają Państwo potężny oręż w walce z wyjątkowo nasiloną konkurencją w branży medycznej. Współpraca z nami zaowocuje pozyskaniem nowych lekarzy oraz nowych pacjentów. Postaramy się przywrócić tych, którzy odeszli do innych poradni w ostatnim czasie.

   Wzrośnie zarówno poziom rozpoznawalności Państwa marki na rynku lokalnym, jak i satysfakcja i zadowolenie pacjentów.

   Wspólnym wysiłkiem doprowadzimy do zauważalnego wzrostu wartości Państwa biznesu.

 

              Z poważaniem

            Dorota Nicińska

              prezes zarządu


Centrum Medyczne KINEMEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 66/68 lok. 30 (93-219 Łódź) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000460036, nip: 6793092275, regon: 122841512.